Dlaczego warto wybrać ogrzewanie pompą ciepła?

Pompa ciepła jest BEZOBSŁUGOWA 

Powietrzne pompy ciepła są urządzeniami w pełni bezobsługowymi – jedyne czynności, jakie należy wykonywać to wybieranie na sterowniku lub ekranie telefonu temperatury, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniach oraz w zasobniku ciepłej wody . Koszt ogrzewania jest porównywalny jak przy paleniu węglem, a użytkownik ma pewność, że nawet podczas długiego urlopu w domu będzie utrzymana zadana temperatura – i to bez potrzeby zatrudniania palacza.

Pompa ciepła ekonomiczna

Użytkownicy chwalą sobie niskie koszty ogrzewania, a także różne małe i duże oszczędności. Na przykład, jeśli zastosujemy rekuperację nie trzeba budować komina, odchodzi nam koszt ok 3 000 pln. A gdy go nie ma, nie płacimy również za okresowe przeglądy kominiarza. Bezobsługową pracę chwalą sobie również osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie ładować ani opróżniać kotła na paliwo stałe.

Urządzenie nadaje się do pracy w trybie grzania i chłodzenia oraz współpracy z instalacją fotowoltaiczną, co dla planujących zamontowanie paneli PV właścicieli jest dobrą informacją.

Pompa ciepła jest efektywna

Współczynnik efektywności pompy ciepła średnio przekracza wartość 4, więc teoretycznie może ona dostarczać przeszło czterokrotnie więcej energii (w postaci ciepła), niż pobierze jej z sieci elektroenergetycznej (1 KW energii elektrycznej  to 4 -5 KW ciepła)

Koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej znacząco się zmniejszą. Komfort domowników będzie bez porównania większy, a powietrza nie będą zanieczyszczać spaliny.

Jakie elementy posiada Pompa ciepła 

Pompa składa się z jednostki zewnętrznej, w której znajduje się układ chłodniczy, i wewnętrznej, zawierającej hydrauliczną część układu realizującą wymianę ciepła między jednostką zewnętrzną a instalacją grzewczą. W obiektach modernizowanych jednostkę wewnętrzną umieszcza się zwykle w dotychczasowej kotłowni. Na zewnętrzną trzeba znaleźć dogodne miejsce poza domem, na działce – niezbyt daleko od jednostki wewnętrznej (aby łączące je przewody nie musiały być długie), ale – ze względu na emitowany przez nią hałas – w bezpiecznej odległości od okien, zwłaszcza sypialni, oraz od granicy działki i znajdujących się na niej zabudowań. Niewłaściwy wybór miejsca montażu lub sposobu mocowania przewodów gazowych mógłby wzmóc hałas nawet o kilka decybeli.

Jakie elementy są połączone z Pompą ciepła 

Oprócz pompy ciepła w instalacji najczęściej montujemy także bufor o pojemności od 50 do 250 l, a ponieważ pompa ciepła może podgrzewać wodę użytkową – również zasobnik do c.w.u. o pojemności 250 l. Oba wyposażamy  w grzałki elektryczne, które w instalacji będą pełniły funkcję dodatkowego, szczytowego źródła ciepła, koniecznego w instalacjach z pompą ciepła typu powietrze-woda.

Jak działa pompa ciepła powietrze woda 

Powietrze na zewnątrz budynku służy do ogrzewania, jak i do chłodzenia pomieszczeń. Ujemne temperatury nie stanowią problemu gdyż powietrze zawiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie ciepła typu powietrze/woda, lub powietrze /powietrze a następnie wykorzystać je do grzania budynku oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej CWU do zasobnika. Ta sama pompa ciepła może być wykorzystana jako jednostka chłodząca, klimatyzując dom w okresie letnim .
Pompy ciepła powietrze/powietrze i powietrze/woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze z otoczenia, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora poziomego gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -30 C i niżej.  Warto zainwestować w panele fotowoltaiczne aby uzyskać prawie bezpłatną eksploatację.

Jako firma instalująca powietrzne pompy ciepła posiadamy wszystkie uprawnienia wynikające z ustawy o F-gazach. 

Prosimy pamiętać, że to Państwo staniecie się operatorem urządzenia i będziecie ponosić odpowiedzialność kto zainstalował urządzenie.

siedziba firmy

Nasze Oddziały

Oddział Sieradz

Oddział Wrocław

Scroll to Top